Conferència Municipalista 2018


Conferència Municipalista:
Molins de Rei, el 24-25 de març de 2018

És possible materialitzar una república des dels municipis? Poden els ajuntaments generar institucionalitat pròpia?
Per tractar de respondre a aquesta pregunta i de bastir de contingut el nostre programa marc per a les properes municipals, la Conferència s'ha estructurat al voltant dels eixos següents:

  • La construcció d'institucionalitat al marge del Parlament
  • La transformació social des dels municipis, en clau de sobirania i feminisme
  • La contribució a la construcció nacional dels Països Catalans des dels municipis
  • L'exercici de la desobediència des dels ajuntaments
Aquesta Conferència ha tingut un enfocament netament pràctic. És a dir, s'hi han compartit experiències i s'hi han debatut diferents qüestions, però amb la voluntat d'extreure'n conclusions sobre les quals treballar en els propers anys.